Огранци

МЕСНА БИБЛИОТЕКА У БАШАИДУ

Војвођанска 95

Башаид 23316

e-пошта

Месна библиотека у Башаиду се припојила Народној библиотеци „Јован Поповић“ 24. јануара 1960. године. У фонду је имала 2.627 књига. Током година, број књига је порастао на … и све су на српском језику. Од тога 3365 дечјих књига. Приступ фонду је слободан, распоред по УДК систему. Књижничар Оливера Милин. Радно време: 08,00-14:30 сати, прва субота у месецу од 08,00-13,00 сати.

МЕСНА БИБЛИОТЕКА У БАНАТСКОЈ ТОПОЛИ

Вука Карађића 20

Банатска Топола 23315

e-пошта

Месна библиотека у Банатској Тополи се припојила Народној библиотеци „Јован Поповић“ 24. јануара 1960. године. Имала је 613 књига, од тога је 176 расходовано. Садашњи фонд износи 5287 књига, од тога 8886 на српском, а 1401 на мађарском језику. Има 1436 дечјих књига, од тога 1200 на српском, а 236 на мађарском језику. Приступ фонду је слободан, распоред интерни. Библиотекар Светлана Малбаша. Радно време од 08,00-16,00

  • Архива:

  • Галерија: