Одељење за периодику

Одељење за серијске публикације, односно одељење за периодику, је формирано 2011. године. Серијске публикације обухватају часописе, магазине, новине и друге публикације без претходно утврђеног краја излажења. Библиотечко-информациона делатност обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење библиотечког фонда. У свом фонду Библиотека садржи преко 30 наслова стручних и популарних серијских публикација.

Корисницима су на располагању низ дневних новина, недељних и месечних популарних часописа, дечији часописи, као и стручни часописи из области књижевности, културе и науке. Фонд периодике се користи само у читаоници библиотеке уз чланску карту.

Рад одељења је базиран на:
• Набавци, евиденцији, обради текуће и ревизији старе грађе.
• Формирање електронске базе података ради лакше претраге
• Употпуњавање фонда
• Физичка заштита грађе

Наслови које можете наћи код нас:

Дневне новине:
• Данас
• Политика
• Дневник

  • Архива:

  • Галерија: