Нове књиге

Из српске религије, митологије и фолклора: изабране студије

У овај избор Чајкановићевих радова укључене су студије из религије и фолклора од 1910. до 1942, књига О српском врховном богу у старој српској религији и одабрана поглавља из недовршеног дела Стара српска религија и митологија, на основу којих читалац може пратити како је применом компаративног метода, полазећи од народног стваралаштва, Веселин Чајкановић први извршио реконструкцију старе српске религије.

Адриана Лизбоа "Као гавран црно"

Необичну аутобиографска прича о одрастању и потрази за коренима истовремено дајући интригантан поглед на живот бразилске гериле. Ово је роман о припадању – и у том смислу Лизбоа нам нуди причу ширу од постојећих трендова. Све личности су у транзицији, а места у којима живе су привремена, несигурна и променљива.

  • Архива:

  • Галерија: