Нове књиге

Српске народне лирске песме

Нова књига из едиције Пустоловине савременим читаоцима на занимљив начин приближава вредности наше народне лирике. Песме су сврстане у осамнаест тематских група: љубавне, породичне, сватовске, песме о раду и др. Осим изабраних 506 песама из разних крајева у којима Срби живе, уз песме су дата објашњења симболичних значења бића, предмета и појава о којима се у књизи говори, као и илустрована објашњења обреда и обичаја при којима су песме извођене. Ово је књига трајне вредности и неопходан је део сваке кућне библиотеке.

Јасен Боко "Позориште"

Сазнај: како је настала позоришна уметност, ко све учествује у раду на представи, шта је то добра глума, какве све пробе постоје, шта је то мизансцен. Пробај: да напишеш драмску сцену, да научиш да глумиш, да организујеш аудицију, да направиш распоред проба, да изабереш декор и костиме..

  • Архива:

  • Галерија: